با مسئول پشت شیشه

«ها» نکن لامصب

درسته که اولویت با سلامت مردمه ولی نمیشه که نفری یه لیموزین داد به مردم، شما ببین چه ترافیکی میشه.

شاخصه های یک مجلس ناقوی

هرچی فشل تر بهتر

اگر نماینده‌ها زیادی برای مردم حوزه انتخابیه‌شان بدو بدو بکنند و به این وزیر و آن وزیر رو بزنند، خسته می‌شوند و دیگر نمی‌توانند مراحل جدید انگری بردز را رد کنند و برای کشور افتخار بیافرینند.

ساقی باوفا

لطفا در این مکان پفک نکشید

به علامت دونت اسپوفینگ روی شیشه های اتوبوس دقت کنید. به جز راننده .
پفکیها مواظب باشند شب ها که به خانه بر میگردند بوی پفک ندهند و وقتی خانواده گفتند بوی چه می دهید بگویید به خدا راننده تاکسیه داشت پفک می خورد.
هفتاد درصد حجم یک بسته سیگار را هوا تشکیل میدهد .
عنوان