خبرکش

من استاندار هستم، نه آبدار!

همچنین رییس راهنمایی و رانندگی آلمان از مردم درخواست کرد که ضمن همراه داشتن گواهینامه، بیمه شخص ثالث و بستن کمربند، شورت مایو نیز همراه داشته باشند.
رییس «بهشت مریم» اشتوگارت نیز اعلام کرد: «متاسفانه حدود 100 نفر از مردم به علت عدم تسلط به شنای قورباغه، جان خود را از دست دادند.»

اثبات نفوذ ایران در آمریکا با دزدی

طنز روز | کت تن کیه؟

- چه کمکی؟
+ مثلا در ماجرای دختران خیابان انکلاب، مصی پول می‌فرستاد برای زن‌ها که امرار معاش کنن و نظام از همین می‌سوخت که خودش نتونست کمک کنه ولی مصی می‌تونه.

گفتگو با مهاجر ایرانی درباره سیل

طنز روز | قشنگی آلمان به سیلشه

_ گفتم که 1300 نفر مفقود شدن.
_ پیدا میشن حالا. دیر نشده که. ما هم از خونه میرفتیم بیرون تاریک میشد مامانمون زنگ میزد در و همسایه میگفت گم شدیم. اینا هم حتما یه گوشه دارن شنا میکنن.

پیرامون یک قانون

طنز روز | آب‌پرتقال اتحادیه اروپا برای رئیس تشنه و گشنه

وی همچنین در مورد ارتباط این قانون با آزادی پوشش و حجاب اختیاری گفت: نه این که مال جهان سومه.