۱:۵۹ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۷-۱۱

پرایدِ من و تو

۱:۳۶ ب.ظ 

وکلا با ۷۰۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی، قهرمانان جام فرار مالیاتی کشور!

قهرمان فرار مالیاتی

۱۰:۱۳ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۷-۰۳

بی‌ پوز‌ ها

۳:۴۷ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۶-۲۶

روایتی از یک بدرقه درون بدنی

بود و نبود

دستور رفتن را که صادر کرد گفت: پس همه باهم میریم اینو که میگم میگیم و بر می گردیم: «این بگیر و ببند ها در کم شدن فساد تاثیری ندارند.

۱۲:۳۳ ب.ظ 

سیر تطور اخلال‌گران اقتصادی/دارویی/ نزول‌خوری

رستگاری در دقیقه ۹۳

پسر(اشاره به جوانک ۲۴ساله‌ی وثیقه‌ی ۲۰میلیاردی به‌دست) بپّر اون چادر مشکیه که عمه‌ی شوهره از مکه آورده بود از صندوق ماشین وردار بیار، الان جلسه شروع می‌شه. تو راه بتکونش، نفتالیناش بریزه.