گزارش کاریکاتور

دزدان دریایی

سپاه پاسداران با انجام عملیات هلی بورن بر روی عرشه کشتی راه این سرقت دریایی را سد کرده و امریکا را ناکام گذاشت. این خبر سوژه ی کاریکاتوریست های ایرانی شد و هرکدام این ناکامی را به شکلی به تصویر کشیدند

در بندِ بند!

بنزین در ونزوئلا

شعر طنز

ضربه مغزی یا کرونا

چندین گالن بنزین برایت می فرستیم

آتش بزن از اینهمه تحقیر خود را ...

 

بوی ابر قدرت گری هایت شده پخش

خوشبو کننده با هواکش داری آیا ؟