فال روزانه

شما چرا نماینده نمی‌شوید

همه می‌دانند که شما خودتان هم به خودتان رای نمی‌دهید. اگر به مجلس هم بروید قطعا ممتنع‌بازی در می‌آورید.

چینی‌ها با گرانی چه‌کار می‌کنند؟

ارزان‌سازی گرانجات

آیا در انتخابات درست رای داده اید؟ آیا شهرتان در مجلس نماینده دارد اصلا؟ اسم دو تایشان را می توانید بگویید؟ آیا بلدید مطالبه کنید؟ به عنوان اولین راهنمایی باید بیاموزید که به این سوال ها ذره ای فکر نکنید! چرا که سی پی یوی مغزتان درگیر شده از سایر اقدامات مهم باز می مانید.

تحلیلی بر فرمایشات نمایندگان پا به سن

گفتمان زاویه‌دار

یعنی میگی بریم دنبال یللی تللی؟
- زبونتو گاز بگیر ذلیل‌مرده ... این چه طرز حرف زدن در مورد نسل جوانه؟ دیدم دیشب اومدی لباسات بوی اصولگرایی می‌داد!

ذكر پروانه سلحشوري -ادام الله افاضاته-

آن بُستانِ حواشی

بیگانه ای مرکب‌نشینی جماعت نسوان را طلب کردی. پروانه گفت: حال که در این بلاد حمل و نقل را هزینه بیشمار باشد، چه می شود که جماعت نسوان نیز بر ترک موتور گازی نشسته و گازی دهند؟ بیگانه انگشت حیرت به دندان گزید و راه بیابان گرفت.