۱:۴۳ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۱۸

مدیران مگسی

۲:۰۴ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۱۳

ژن خوب یا نخبگان؟

مهد كودك كُشي

۵:۱۴ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۷-۲۶

تاثیر تربیت کودکی بر بی تربیتی بزرگسالی

امان از رفیق قُلدر

این کودکان از همان کودکی با تمام مملکت احساس صمیمیت می کنند و کم کم معتقد می شوند که جیب آن ها و جیب ملت ندارد و در نتیجه همینطور دستی چند هزار میلیارد از جیب ملت بر می دارند تا بعدا سر فرصت به ملت پس بدهند. پس چهارزانو بنشینیم تا پس بدهند.

۱۲:۳۱ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۷-۲۲

پسر عارف به کمیسیون صلح و ورزش رسید

تبریک مایکل فلپس به ژن خوب

از طرف: انجمن ساکتان، خموشان، لبدوختگان، کم حرفان و دلسوختگان به جز اردشیر.

عروسی پسر سفیر

۱۲:۵۴ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۵-۲۶

شعر

عروسی پسر سفیر

زن من عند الگوی حجابه
شبم با روسری اصلا میخوابه
برند روسریهاشم حبابه