۲:۵۴ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۳-۳۰

از تو می‌پرسند؟

بر فرض محال!

افتادن بانك مركزي يا هر بانك ديگر در حريم خصوصي؛ يكي ديگر از آنجاهايي است كه ممكن است آورده باشند! ربطي هم به داماد اين وزير يا آبدارچي آن وزير ندارد

۹:۳۲ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۰۹

شست دولت

هر کسی از خوبیِ ژن‌های بابا بهره برد
کله را تا قوزک پا توی بیت المال کرد

۱:۴۳ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۱۸

مدیران مگسی

۲:۰۴ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۱۳

ژن خوب یا نخبگان؟

مهد كودك كُشي

۵:۱۴ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۷-۲۶

تاثیر تربیت کودکی بر بی تربیتی بزرگسالی

امان از رفیق قُلدر

این کودکان از همان کودکی با تمام مملکت احساس صمیمیت می کنند و کم کم معتقد می شوند که جیب آن ها و جیب ملت ندارد و در نتیجه همینطور دستی چند هزار میلیارد از جیب ملت بر می دارند تا بعدا سر فرصت به ملت پس بدهند. پس چهارزانو بنشینیم تا پس بدهند.