راهنمای بقا در دولت

چطور در دولت روحانی زنده بمانیم؟

هنوز چندماهی تا انتخابات 1400 مانده است و این چندماه را نمی‌توانید بدون غذا سپری کنید. از آنجایی که خرید گوشت(از هر نوعش) غیرممکن است؛ سنگ تیزی پیدا کرده و با چوب درختان نیزه یا تیروکمان مناسبی بسازید.

آموزش علوم غریبه(قسمت 2)

در احوال و مقامات روحانا

بدان‌که روحانا حاجتی داشت، پس بر مبلی نشست و خداوند را چنین گفت: «خداوندا به من صندلی‌ای عطا کن که از شدت نرمی جُم نتوانم خورد» پس خداوند عالم به‌او صندلی‌ای عطا کرد تمام چرم.

کاربران پای پست وزیر صمت

پس چرا استعفا نمیده؟!

Khodroye dakheli: بی کیفیت دوربین گوشیته. ما خودمون رقیب سرسخت بنزیم فقط امکانات نداریم.

تیتر واردات

نیم کیلو سیفون توالت لطفاً!

هیچ می‌دانستید اگر همین واردات نبود، ما در جهل مرکب می‌ماندیم و نمی‌دانستیم که بالاخره واحد شمارش «سیفون توالت» چیست؟!