۸:۵۰ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۰۳

شیب ملایم

۹:۳۵ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۱-۲۸

پژوهشی در باب مکان نمای فقری

نقطه چین فقر

با این حساب این قشر شش و هفتاد و پنج صدم خط، زیر نقطه چین خط معمول فقر خود هستند .

۸:۳۸ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۱-۲۷

روایتی از سیل آق‌قلا تا قشم

زخم پاشیده است روی نمک

بعد هم با زبان ابری سخت
گفت ای دوست پنبه هایم ریخت

۹:۰۱ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۱-۱۹

ابد و یک روز

۱۲:۰۰ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۱-۱۷

چشم درآر قوم شوهر

کادو

در یزد اگر طلا گرانست
می آورم از پکن، النگو
هم چشم درآر قوم شوهر
هم قوت قلب زن، النگو