در جستجوی شغل

 دنبال یکی لقمه از این کوی به آن کوی

از صبح به شب قلقله زن همچو کدوییم!

شگفتانه‌های پی‌در‌پی

نمیدونی تا کجا میره!

- فقط چی؟
+ فقط به جای ده میلیون باید پنجاه میلیون میاوردی. انگار تو باغ نیستی! دلار تو این دو سه روز، کشیده بالا.

ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز

راه راه ۱۲۸

میوه ای جهت افزایش تاب آوری

جادوی سبز خوش خط و خال

... من اگه شهردار بودم دستور می‌دادم از لوله کشی‌ها به جای آب، آب هندوانه بیاد. آب هندوانه پوست صورت رو آینه می‌کنه گلو رو صاف می‌کنه قلب رو صاف می‌کنه کلا تا پایین دیگه همینجوری صاف می‌کنه میره جلو. تنبلی کلیه‌ها رو شدیدا از بین می‌بره. ...