ساماندهی مرغ!

رمزگشایی وعده دولت

کتف و بال مرغ سحر ناله سرکن!

 آنچه تا کنون روی مردم عملی نشده، مهم ترین شعار و وعده تبلیغاتی جناب روحانی یعنی «کنسرت» و «شجریان» است!...

مافیای خیار

نظر سایر بخش‌های دولت در مورد دلیل گرانی خیار!

از کی بپرسم؟

معاون محیط زیست: بخاری‌ها را یک درجه کم کنید تا گلخانه‌های خیار را سرما نزند.