راهکارهایی برای کمک به بانک مرکزی

سنگ مفت، گنجشک مفت…

...خب این‌دفعه به اسمش از سازمان‌های بین‌المللی وام بگیرید، دوزّارش را بدهید وزارت بهداشت، بقیه‌اش هم نوش جان کالاهای اساسی.

تلفن گویا

کلید ستاره

+ برای اطلاع از قیمت‌ها در یک ثانیه‌ی پیش کلید یک

برای اطلاع از قیمت‌ها در همین ثانیه کلید دو را فشار دهید.

ضمیمه هفتگی طنز راه راه در روزنامه وطن امروز

راه راه ۱۳۵

آموزش علوم غریبه(قسمت 1ونیم)

علم دلار

در روز سوم ماه، به مغرب چرخید و این عظیمت را خواند: «یا دلار ادفع من هذه البلد الشر، سریع الغریب، بحق برجام و تَکرار. یا کِریُ امددنی. یا ساکها اقتلو دلواپس اللاشناسنامه»