دوبیتی

راه راه: دوباره بِست سیتیزِن، غریزه را هی کرد
و عزم سوژه شدن در بلَک فرایدی کرد

برای حمله به هر هایپر شلوغ شهر
دو پا که داشت، دوتای دگر هم اوکی کرد

برای رد شدن تیز و بز میان جمع
دو پای خبره‌ی او عرض شانه را طی کرد

به قصد اینکه در آن بلبشو خودش را زود
به جنس‌ها برساند دراز شد، ری کرد

جهانِ اولی غرق در مدرنیته
تمام ژست و اداهاش را به کل قی کرد

چنان چلاق شد او در فشار جمعیت
که وقت کام بَک تو هوم خویش لی لی کرد!
مینا گودرزی

تحریم محمدجواد
تحریم آمریکا چو ساعت هست تنظیم!
از فرط هوش و دقت آن کف نمودیم!
زیرا پس از پردازشی خیره‌کننده
در ماه آذر, آذری را کرد تحریم!
امین شفیعی

برایت کل دنیا عین رینگ است
امید تو به تحریم و دوپینگ است
زدی به کاهدان جانم که این بار
حریف تو خدای فیلترینگ است
زهرا آراسته نیا

مانند “بلک فرایدی” اجنبیان
خالی‌شده‌ بانک و حُجره و رستوران
داریم برای وحشیان وطنی
یکشنبه‌ی اغتشاش و غارتمزگان

ثبت ديدگاه