تحلیل سیاسی یک شرمندگی تاریخی

جایز الگول ها

چند پست اینستاگرامی در این روزها

التماس تفکر

راستی چطوری رو یه مهر که نمی‌تونه مانع شکسته شدن خودش بشه سجده می‌کنن

نابودی اسرائیل نزدیک است

به‌یاد آسمان‌جل بیرمنگام

افتتاحیه نکبت‌ها

مگه ما شیش‌میلیون‌مون توی کوره نسوخته بودیم؟ چطور الان همه زنده‌ان و دارن هل میدن که برن این تو؟