خبرکش

حساسیت رانتی

در همین حین گمانه‌زنی‌هایی درباره شباهت برج ایفل به آنگلا مرکل شد که به جاهای خوبی نرسید و گمانه‌زن‌ها ترجیح دادند نهایتاً شباهت را در این ببینند که مرکل و ایفل هردو یک دانه «ل» دارند و هم‌قافیه هستند.

خبرکش

فایزر، فقط فایزرهای ناصر خسرو

از طرف دیگر همین که مدّت انتظار ۱۷۸ سال است نیز خود جای شکر دارد، چرا که ممکن بود این مدّت ۲۰۰ سال باشد که طبیعتاً احتمال زنده ماندن تا ۱۷۸ سالگی خیلی بیشتر از احتمال زنده ماندن تا ۲۰۰ سالگی است.

خبرکش

استعمارگران اقتصادی

همچنین آنها معتقدند دلیل توجیه ناپذیر بودن این اقدام این است که احتمالا کشتار صدها الجزایری و انداختن آنها در رودخانه سن، نتوانسته بود به افزایش زمان استعمار الجزایر توسط فرانسه کمکی کند! و گویا هزینه لای‌روبی رودخانه سن برایش‌شان بیشتر بود!

خبرکش

روحانی تا ابد…

در هر صورت کارشناسان تخمین می‌زنند تا سال ۱۵۰۰ هر اتفاق خوبی که توی این مملکت بیفتد حاصل تلاش‌های حسن روحانی است که در زمان دولت خودش فرصت شکوفایی نیافت.