خبرکش

ابرقدرت مشکل گوارشی دارد…

کارشناسان بعد از تمام شدن خنده‌شان گفتند: «داداش یکی باید در قبال خود تو وضعیت اضطراری اعلام کنه با اون دستگاه گوارشت».

خبرکش

ماله‌ات را زمین مگذار…

در پی این اقدام حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق کشور که تازه جایش را جمع کرده بود و منتظر بود برایش صبحانه بیاورند، دوباره اخمی کرد و گفت: "این مسخره بازیا چیه دیگه؟ ...

خبرکش

حساسیت رانتی

در همین حین گمانه‌زنی‌هایی درباره شباهت برج ایفل به آنگلا مرکل شد که به جاهای خوبی نرسید و گمانه‌زن‌ها ترجیح دادند نهایتاً شباهت را در این ببینند که مرکل و ایفل هردو یک دانه «ل» دارند و هم‌قافیه هستند.

خبرکش

فایزر، فقط فایزرهای ناصر خسرو

از طرف دیگر همین که مدّت انتظار ۱۷۸ سال است نیز خود جای شکر دارد، چرا که ممکن بود این مدّت ۲۰۰ سال باشد که طبیعتاً احتمال زنده ماندن تا ۱۷۸ سالگی خیلی بیشتر از احتمال زنده ماندن تا ۲۰۰ سالگی است.