رمزگشایی صحبت های روحانی؛ تیترِ هشتگ #وجود_ندارد

یک بحث پیچیده فلسفی

متاسفانه امروز بسیاری از مردم وجود را مقدم بر ماهیت می‌دانند در حالی که بر‌عکس است.

رمزگشایی صحبت های روحانی؛ تیتر کالا

کالا و ما ادراک کالا

کالاهای اساسی عبارتند از:
دسته بیل، کاسه توالت،  کود حیوانی، کود مخلوط، نخ دندان، شیر قرمز توالت و هر آن چیزی که بشود با ارز ۴۲۰۰ وارد کرد.

رمزگشایی صحبت های روحانی؛ تیتر صف

صف یعنی چه؟

مثلا وقتی شما از یک کودک عرب بپرسید: «عمو جون کلاس چندمی؟» به شما پاسخ نمی‌دهد. چون فارسی بلد نیست که متوجه منظور شما شود. باید بپرسید: «عموجون صف چندمی؟» تا به شما پاسخ بدهد.

رمزگشایی صحبت های روحانی؛ تیتر صف طولانی

خدا نکناد

قحط روغن نبوده از اول
چه کسی کرده ادعا الکی