گزارش تصویری نطنز یک/۱

برجام؛ شیر بی یال و دُم

در این مراسم پدر شهید هسته ای، مصطفی احمدی روشن، چند دقیقه ای درباره برجام و توافقات هسته ای انجام شده صحبت کرد و آن را به شیر بی یال و دم و شکم تشبیه کرد.

جایزه‌ای دیگر به فرانسه بابت حمایت از تروریست‌ها و...

به یار بورِ فرانسوی‌ام

و حالا پیش چشم فامیلامون
تو اینجایی و من مست غرورم
هزارتا چاه نفت دورِ سرتو...
بِگرده خوشگلِ گوگور مگورم

شعرطنز

در نمی آورم سر از کارت

يا بلد نيستي حساب كني
يا كه مغشوش گشته افكارت

دختر صفدر و وزير فلان
ثبت شد شغلشان در آمارت

بداهه شاعران راه راه

حکمت آفرینش زن

خداوندی که آمال افریده
زنان را خوب و خوشحال آفریده

از آنجایی که مانند فرشته است
برایش هم دوتا بال آفریده