سوال و جواب های کاربردی

طنز روز | نمونه موفق

چرا یه بز اسم بچه‌اش رو باید بذاره حبه انگور؟

.

طنز روز | چگونه یک قتل را ماست مالی کنیم؟

هر قاتلی قبل از قتل یک کاری در این عالم می‌کرده. شما باید به آن بُعد قضیه شدیدا دقت بفرمایید. مثلا اگر طرف مشغول گل‌کوچک بازی کردن بوده باید به او بگویید «ورزشکار»

.

طنز روز|نژاد خرتر

خانواده‌ی نماینده‌ی کنگره‌ی آمریکا در حال آب‌بازی با تفنگ آب‌پاش هستند.

بازوی اهدایی

طنز روز | از امیکرون در ترکیه چه خبر؟

از وقتی کرونا اومده آستینم رو پایین نکشیدم و آماده ام هر ویروسی اومد واکسنش رو بهم تزریق کنن. اصلا من این بازوی خودم رو اهدا کردم برای واکسیناسیون