سوال و جواب‌های کاربردی

طنز روز| فلسفه اقتصاد کودکانه

مامانم به حرفم گوش نمی‌ده. هرچی می‌گم بذار برم دوچرخه دوستم ماهان رو بدزدم و ازش استفاده کنم راضی نمی‌شه. چیکار کنم؟
ج: دستش رو ببوس تا مجبور نشی زبونش رو گاز بگیری. از همین دوچرخه شروع می‌شه تهش اختلاس‌گر می‌شی دیگه.

نامه اراذلانه از وسط زاینده رود

طنز روز | سوابق کاری درخشان

راستش انتظارش را نداشتم زود جا بزنند. هر کاری کردم حریفشان نشدم. چادر را آتش زدم بلکه کوتاه بیایند و مقاومت کنند اما نامرد‌ها به پلیس زنگ زدند.

طنز روز

کشف یک ضرب المثل پارسی

به محض رفتن، اگر بستری باشیم، باید چند صد هزارتومان هزینه در بیمارستان دولتی و چندین میلیون در بیمارستان خصوصی برای برگه ترخیص جسد مبارک کارت کشید

کی چی درس بده؟!

طنز روز | موسسه آموزش عالی لقمان!

جو بایدن، تدریس «شیمی» خصوصا مبحث گاز های نجیب
فیروز کریمی، آموزش دوره های «دوری از حاشیه»