معرفی کتاب

داستان؛ با چاشنی سیاست!

کتاب «پیرمرد صدساله‌ای که...» داستان یک پیرمردی است که درست در روز تولد صدسالگی‌اش از آسایشگاه سالمندان فرار می‌کند و در ادامه یک چمدان با 50 میلیون کرون(واحد پول سوئد) را اتفاقی سرقت می‌کند. همین اتفاق باعث می‌شود که...

معرفی کتاب تدبیرهای کلیدی برای موفقیت

همین یک کتاب کافیست تا موفق شوید!

حال که راه رسیدن به موفقیت را یافتید، لازم است بدانید که نویسنده در این کتاب شما را با روش رمز گشایی از جملات بزرگان عرصه‌ی تدبیر آشنا می کند و برای افرادی که خودشان توان تفسیر و قدرت هضم جملات و کلمات ثقیل را ندارند آنها را رمز گشایی می کند.

معرفی کتاب دادگاه اشیا

ذره‌بین را نمی‌شود با پول خرید!

ادگاه اشیاء حاصل ذهن خلاق و قلم روان رضا عیوضی است که مصادف با روزهای پایانی دولت تدبیر و امید توسط انتشارات شهید کاظمی به چاپ رسیده است. نویسنده سعی دارد در این کتاب ما را به دنیای اشیاء ببرد و نشان دهد در آنجا هیچ چیز بدون حساب و کتاب نیست.

معرفی کتاب

بفرمایید تاریخ!

به مناسبت هفته ی دولت با کتاب تاریخ با تک ماده از مجموعه کتاب های تدبیرهای کلیدی آشنا شوید. این مجموعه کتاب به بررسی دولت یازدهم و دوازدهم میپردازد.