بداهه شاعران راه راه
حکمت آفرینش زن

راه راه:

خداوندی که آمال افریده
زنان را خوب و خوشحال آفریده

یکی را کوته و پهن و تنومند
یکی را لاغر و tall افریده

برای قامت رعنای ایشان
بلوز و دامن و شال آفریده

یکی را مثل ماری خوش خط و خال
یکی را ببر بنگال آفریده

یکی را ساکت و آرام و بی حال
یکی را اهل جنجال آفریده

یکی را مثل بنده غالباً یُبس
یکی را نیز… بعله??

یکی را دختر دکتر، مهندس
یکی را بچه بقال آفریده

هدا را عاشق شعر و ترانه
ندا را عشق فوتبال آفریده

بعکس جمله آقایان، زنان را
پر از قیل و پر از قال آفریده

به آنها داده مردانی پر از مهر
خدایی هم خوش اقبال آفریده

برای دیدن زنهای همسر
بسی جن‌گیر و رمال آفریده

تمام ذهن انها را اسیرِ
فلان رنگ و مد سال آفریده

پر از شور و انرژی توی بازار
ولی در خانه بی حال آفریده

یکی را گرم مانند تنور و
یکی را مثل یخچال آفریده

به ندرت گاه گاهی هم رسیده
ولیکن بیشتر کال آفریده

به زیر این کرمهای برنزه
خدا کمپانی خال آفریده

برای دلبری در وقت خنده
به روی گونه اش چال آفریده

شبیه کوسه: فرناز و فریبا
و مانند قزل آلا: فریده!!!

برای تخم چشم شوهران نیز
سلاحی مثل چنگال آفریده

برای خرد کردن بر سر مرد
خدا گویا کریستال آفریده

ولی ختم کلام این است زن را
خدا زیبا و رویال آفریده

از آنجایی که مانند فرشته است
برایش هم دوتا بال آفریده

خدا زن را شبیه قاصدک ها
سبکبار و سبکبال آفریده

 

ثبت ديدگاه
عنوان