چند توصیه‌ی کاملاً غیرسیاسی

پول غرامت خوردن نداره

اول از همه صنعت موشکی خود را کلّاً از ریشه بخشکانید. چرا که تا وقتی قدرت موشکی دارید، بازیکنانتان در میادین ورزشی با غرور و جرأت خاصّی حاضر می‌شوند و این باعث دلشکستگی و ریزش اعتمادبه‌نفس ورزشکاران حریف می‌شود.

الهه‌های تازه کشف شده یونان باستان!

کَنفسیوس، فیفاموس، سلبریتوس، با دم شیر بازیوس!

کَنفسیوس، الهه فستیوال در یونان باستان. طبق باور یونانی‌ها، کَنفسیوس، برادر کوچک‌تر اُسکاروس الهه هنر و فرزند دوم الهه جوایز در یونان اساطیری، یعنی سیاه‌نمایوس جایزه‌بگیروس می‌باشد. در توصیف کَنفسیوس، چنین آمده که به مرتبه‌ای از قدرت رسیده بود که لاشخور را رنگ و جای ققنوس به یونانیان باستان قالب می‌کرد.

می گویند...

یک کلاغ چهل کلاغ ورزشی

می‌گویند: رئیس فیفا نه تنها در جلسه‌ی میزبانی از هیئت عربستانی که برای فینال لیگ قهرمانان اروپا آمده بودند، روی میز، موز نگذاشته بلکه هنگام عکس گرفتن با آن‌ها دستش را هم دور گردن‌شان نینداخته تا نشان دهد که ورزش سیاسی نیست!

بحر طویل ورزش سیاسی

پرچم استقلال!!!

دوش به یک کنگره در سطح جهانی که در آن بود زهر قوم و زبان و جریانی بسی رد و بدل شد همه در نفی و رد مبحث همپوشی ورزش و سیاست سخنانی و در آن جمع جوانی که بگفتند که وی صاحب مجلس بود و داعی و بانی، بشروعید به گلواژه فشانی که: «بوَد ساحت ورزش بری از لوث سیاست.»