چطوری تا 1400 مخارج را مدیریت کنیم

جناب ۱۴۰۰ لطفا خودت رو به ما برسون

اگه راست میگید پیاده برید احترام بذارید. درسته دیر میرسید ولی هوا پاک می مونه بدن خودتون سالم می مونه حالا درسته مثلا اگه بخوایید برید شهرستان پدر و مادرتون رو ببینید پیاده یکی دوماهی طول میکشه ولی خب دیگه هم فاله هم تماشا.

بداهه بنزین خواران؛ تقدیم به باک ها و انبارهای پر و مغزهای کوچک زنگ زده

شعر طنز : بنزین ! توی صف است بنز و کادیلاک بیشتر

باید پیاده رفت و غم سوخت را نخورد
‌‌‌‌هرچند گشته قیمت تن تاک بیشتر

اولین فحش خوردن های احمدی نژاد از همچین روزی شروع شد

کی فکرش را می کرد ۱۹۱سال پیش ماده ای کشف شود که نزدیک به دوقرن بعد رییس جمهوری بخواهد به خاطر سهمیه بندی آن بد و بی راه بخورد.
عنوان