۶:۱۵ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۱۸

روایت هفته

حالا که دلار، کورس قیمت را باخت

باید که سرود ملی و مارش نواخت

شادیم از اینکه پول آمریکایی

در مقدم مرغ وطنی لُنگ انداخت

۱۱:۱۷ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۱۶

شرح و بررسی حادثه پیش آمده برای نماینده سراوان در گمرک زاهدان

پرسپکتیویته مجلسی

همانطور که از این زاویه دیده می شود با تقطیع، فتوشاپ، میکس، مونتاژ، پریمایر، مووی میکر، تلگرام و همین جور چیزها فردی را شبیه نماینده سراوان مشاهده می کنیم

۱۲:۱۸ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۱۱

نماینده فداکار

از طرفی یک نفر کاپشن مشکی از اینکه دید درازهی بجای آهنگ مشکی رنگ عشقه، دارد با موبایلش "دیر اومدی نخوا زود برو" پلی می‌کند، شاکی شد و با چند لگد وی را به بیرون هدایت کرد.

۷:۵۱ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۱۰

ماجراهای آقای نماینده

نماینده سراوان

۱۲:۳۹ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۰۹

ذکر «محمدباسط درازهی»_اعلی مقام توهینه !

از مریدان نقل است که سالی برای رفع حاجتی از مردی مظلوم، به گمرک داخل بشد. به اشتباه، مردی نامعلوم الحال وی را نافرمانی بگفت و او را در صف انتظار مغموم کرد. رعشه‌ای بر اندامش افتاد. نعره‌ای بزد و گریبان چاک چاک کرد.