بداهه شاعران راه‌راه برای چت‌های لو رفته
سلام سالومه

راه راه: امشب چقدر مضطرب و دل نگران است

دلواپس چت‌های خودش با دگران است

 

انگار لگد خورده به تشت لب بامش

مِن‌بعد دگر آبرویش آب روان است

 

غش کردن و کف کردن و لرزیدن قلبش

از جمله آثار هجوم هیجان است

 

حالا چه کند؟ خاک به سر شد همه دیدند!

اسرار درونش همه جا ورد زبان است

 

دیگر شده رو هر چه که گفته است «من و تو»

سر تا به ته آن، همگی لاف و چاخان است

 

رسوایی اینها نشود با هکر افشا

چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است؟

 

این فرد هنردوست نمای هنر آخور!

هر روز به یک رنگ و به یک خط و نشان است

 

یک روز شود حامی سرسخت فلانی

یک روز دگر منتقد شخص فلان است!

 

درد وطن و غصه مردم همه کشک است

با خوردن این غم، پی یک لقمه نان است

 

باشد به یقین معدن ویروس تظاهر

آنگونه که قطب کرونا شهر ووهان است

 

دادی به سلام سالومه پاسخ و افسوس

قوت هنرت، جیره زالو صفتان است
 

ثبت ديدگاه