۶:۱۵ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۱۸

روایت هفته

حالا که دلار، کورس قیمت را باخت

باید که سرود ملی و مارش نواخت

شادیم از اینکه پول آمریکایی

در مقدم مرغ وطنی لُنگ انداخت

۱۱:۱۲ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۰۸

خاطرات یک نماینده معمولی مجلس

هنوز دوم‌اند!

طرف اصل مقواست. آخر چه کسی در مقابل توهین می‌گوید: «برادر من»؟ (گویا لو رفت که نماینده عضو کمسیون فرهنگی است)

مجری و منتقد

۱۱:۵۱ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۱۸

از سری ماجراهای فراستی

فرو کردن ادب در حلق مهمان

مجری باز هم روی صندلی ولو می شود و در حالی که دهانش به پهنای باند مهرآباد باز شده است، خمیازه می کشد و باقی متانتش را در حلق مهمان فرو می کند.

۳:۵۱ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۷-۲۵

ده هزار دلار ناقابل

۹:۵۲ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۳-۲۸

چطوری از وزیر بهداشت مصاحبه می‌گیرند

محل حضور وزیر، با احتیاط وارد شوید!

مثلا امروز وزیر راه فحش جدیدی می‌دهد، هنوز ثبت نشده وزیر بهداشت وارد معرکه می‌شود، دوباره هنوز وزیر بهداشت حرفش تمام نشده، مشاور ارشد وارد میدان می‌شود، مشاور هنوز حرفش قطع نشده، مجری مراسم کارگران را مورد عنایت قرار می‌دهد...