طنز‌پرداز

راهکارهایی برای اعدام جاسوسان

چگونه اتباع کشورهای دل‌نازک را مجازات کنیم؟

وجدان هم حکم می‌کند هنگام اعدام جاسوسان دوتابعیتی فقط به آن نصفه‌ای که تابعیت خودی دارد نگاه نکنیم و هوای آن نصفه دیگر را داشته باشیم. بالاخره بعضی کشورها دل نازکی دارند و از مردن آدم‌ها ناراحت می‌شوند. در ادامه راهکارهایی برای اعدام جاسوسان ارائه می‌دهیم تا کشورهای اروپایی اینجور وقت‌ها کمتر دردشان بگیرد.
راهکارهایی برای اعدام جاسوسان

طنز‌پرداز

بیست و پنجمین شب طنز انقلاب اسلامی برگزار می‌شود خندیدن از ته دل در «نطنز»

این برنامه به همت باشگاه طنز و کاریکاتور انقلاب اسلامی هر ماه در تهران و به صورت حضوری برگزار می‌شود.