الو خنده

الو خنده

طنز‌پرداز

معرفی کتاب ترجیحا این کتاب را نخوانید

نگاهی به کتاب «ترجیحا مجرد با روابط عمومی بالا»؛ اولین کتاب طنز در حوزه عفاف و حجاب